ค้นหาสถานที่
ถ้าเรียกว่า 'สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี' อาจจะนึกไม่ออกว่าคือสวนสาธารณะ อันไหน แต่ถ้าพูดว่า 'ลานมังกร' ชาวภูเก็ต ต้องร้องอ๋อ อย่างแน่นอน นั่นก็เพราะสถานที่แห่งนี่ มีประติมากรรม ‘พญามังกรทะเลหรือฮ่ายเหล็งอ๋อง’ สวยสง่าอยู่

ประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช 2547 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร ชาวไทยและชาวภูเก็ตเสมอมา จึงได้มีแนวคิดในการจัดสร้างสวนสาธารณะขึ้นทูลเกล้าถวาย และขอพระราชทานชื่อว่า ‘สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี พ.ศ. 2547′นั่นเอง

หน้า 1